• T7. Th4 20th, 2024

Ͻֹ۲Ʊļ, nhà nước cấm bán vé số trên mạng

Byawei

Th3 8, 2024

nhà nước cấm bán vé số trên mạng

.

Gần đây, ủy ban phát triển và cải cách quốc gia, bộ tài chính, bộ an ninh công cộng, bộ công nghiệp thông tin và các bộ phận khác đã phát hành thông báo về các vấn đề liên quan đến việc dọn dẹp kỹ thuật số Internet, rõ ràng cấm tất cả các hình thức bán vé số Internet, bao gồm vé số phúc lợi xã hội và vé số thể thao.

.

thị trường xổ số đang hỗn loạn

.

bán vé số trực tuyến đe dọa an ninh công cộng

.

Mối đe dọa của việc bán vé số trực tuyến không chỉ liên quan đến việc gây quỹ bất hợp pháp, rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác, mà còn liên quan đến an ninh công cộng. Trong quá trình bán vé số Internet, những kẻ bất hợp pháp thường thu hút người mua vé để lại thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng và thông tin nhạy cảm khác, thông tin này có thể được sử dụng bởi những kẻ bất hợp pháp, đe dọa an ninh cá nhân và tài sản của người mua vé.

.

nhà nước kiên quyết cấm bán vé số trực tuyến

.

Để điều chỉnh thị trường xổ số Internet, bảo vệ lợi ích cộng đồng, NDRC, bộ tài chính, bộ an ninh công cộng, bộ công nghiệp và thông tin, và bốn bộ phận khác đã phát hành thông báo chung, rõ ràng cấm tất cả các hình thức bán vé số Internet, trong khi yêu cầu các cơ quan công an địa phương nghiêm khắc chống lại việc bán vé số Internet.

.

thị trường phát triển theo trật tự để bảo vệ lợi ích cộng đồng

.

Cấm bán vé số Internet không chỉ để bảo vệ lợi ích cộng đồng mà còn để thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường xổ số. Sự hỗn loạn của thị trường xổ số Internet không chỉ ảnh hưởng đến trật tự thị trường mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của thị trường xổ số. Chỉ bằng cách điều chỉnh trật tự thị trường, bảo vệ lợi ích cộng đồng, có thể thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và trật tự của thị trường xổ số.

.

Nhà nước cấm bán vé số Internet để bảo vệ lợi ích cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường xổ số. Chúng ta nên làm rõ rằng bán vé số trực tuyến không chỉ liên quan đến an ninh tài sản cá nhân mà còn liên quan đến an ninh công cộng. Chúng ta sẽ không mua vé một cách mù quáng, không tiết lộ thông tin cá nhân, bảo vệ quyền lợi cá nhân, và góp phần vào sự phát triển của thị trường xổ số.

.

By awei