• T4. Th5 29th, 2024

Mua vé số trực tuyến là hợp pháp, hợp pháp quốc gia

Byawei

Th4 20, 2024

Mua vé số trực tuyến là hợp pháp?

Nhiều người mê xổ số vì nó có thể trở nên giàu có. Tính hợp pháp của việc mua vé số trực tuyến có thể khác nhau tùy thuộc nơi bạn sống. Đây là một số khía cạnh quan trọng:

hợp pháp quốc gia

Ở mỹ, việc bán vé số trực tuyến có hợp pháp hay không tùy bang. Đến năm 2023, các bang sau đây cho phép bán vé số trực tuyến:

Connecticut

Delaware

Idaho

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota.

New Hampshire

New Jersey

New York.

Bắc Dakota

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

Virginia

Washington, d.c.

West Virginia

nước bất hợp pháp

Tại hoa kỳ, các bang sau đây cấm bán vé số trực tuyến:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Florida

Georgia

Hawaii

indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Mexico

North Carolina

Ohio

Oklahoma

Nam Carolina

Nam Dakota

Tennessee.

Texas.

Utah

vermont

Wisconsin

Wyoming

các nước khác

Ở các nước khác, tính hợp pháp của việc bán vé số trực tuyến cũng khác nhau. Một số nước hoàn toàn cấm bán vé số trực tuyến, trong khi những nước khác cấp giấy phép cho các nhà điều hành hoặc nền tảng cụ thể. Đề nghị bạn kiểm tra các quy định và luật pháp địa phương trong khu vực của nước bạn.

By awei